For børn og unge

I børnehøjde - for alle aldre

Et par gange om året afholde kirken arrangementer målrettet børnefamilierne i Sydfrankrig.

Børn og voksne i aktiviteter

En gang hvert halve år afholder vi den populære Legedag i Parc Vaugrenier, hvor der er leg og aktivitet for hele familien og dagen afsluttes med fællesspisning.

Vi fejrer naturligvis altid fastelavn efter traditione

Børn og voksne i aktiviteter

l dansk opskrift med en børnevenlig gudstjeneste efterfulgt af tøndeslagning og kattekronekåringer. 

Sankt Hans er traditionelt også et arrangement der henvender sig til hele familien. Her mødes vi om bålet på stranden, hvor der er picnic, leg for de mindste, båltale og midsommervise og vi slutter med at ønske hinanden en god sommer, da dette arrangement ofte markere sommerlukningen for kirkens arrangementer.

Ved vores julebasar er der altid tænkt på børnene, her er der et krea-hjørne for børn og julemanden kommer forbi med sang og godteposer.

 

Børn og voksne i aktiviteter

   For børn og unge

Følg os på Facebook

Det danske flag