Vielse - Velsignelse

"Det er så yndigt at følges ad..."

Hvis du ønsker et dansk bryllup i Sydfrankrig, er præsten ved Dansk Kirke i Sydfrankrig behjælpelig med at få det arrangeret.

Da kirke og stat er adskilt i Frankrig, er der visse kriterier, der skal være opfyldt, før man kan holde kirkebryllup i Frankrig. Først og fremmest kan et kirkebryllup i Frankrig først finde sted, efter at en borgerlig vielse har fundet sted, enten i Frankrig, Danmark eller at andet land. Hvis man ønsker en borgerlig vielse i Frankrig forud for kirkebrylluppet, er det vigtigt at være opmærksom på, at mindst en af parterne skal have haft bopæl i Frankrig i min. én måned, for at det franske borgmesterkontor kan give tilladelse til den borgerlige vielse. For danskere med bopæl i Danmark er det derfor nemmest at blive borgerligt viet i deres hjemkommune forud for et kirkebryllup i Frankrig. 

Dansk Kirke i Sydfrankrig lejer sig ind i fortrinsvis Sct. Michaels Church i Beaulieu sur Mer og Eglise Sct. George i Cannes. Disse kirker står altid til vores disposition i forbindelse med kirkebryllupper. Hvis man ønsker at holde bryllup et andet sted end en af ovennævnte kirker, fx. i en anden kirke eller i det fri, er det vigtigt at kontakte præsten ved Dansk Kirke Sydfrankrig i god tid før brylluppet, så de fornødne tilladelse kan indhentes.

I forbindelse med en kirkelig handling forventes der en donation, som går til kirkens arbejde. Hør nærmere hos præsten.