Dåb

"Fyldt af glæde over livets under..."

Barn og dåbsfad

Dåb holdes i forbindelse med gudstjenesten om søndagen i enten kirken i Cannes eller kirken i Beaulieu. Det er dog også muligt at holde dåb privat eller i en anden kirke, såfremt forældrene selv afholder udgifterne til kirkeleje mm. 

Dåben skal anmeldes til præsten så tidligt som muligt, og en dåbssamtale med præsten skal finde sted inden dåben. Til dåbssamtalen bedes man medbringe alle relevante attester på både forældre og barn. 

I forbindelse med dåben forventes der en donation, som går til kirkens arbejde. Hør nærmere hos præsten.