Om kirken

Eglise Danoise - Dansk Kirke i Sydfrankrig

Dansk Kirke i Sydfrankrig har eksisteret siden 1978 og blev dannet på grund af, at et stort antal danske i de seneste årtier har bosat sig i området.

Du kan læse referatet fra den seneste generalforsamling her 

Kirken har status som forening i henhold til fransk lovgivning (foreningsloven fra 1901). Der er en kirkekomité (menighedsråd) samt en dansk præst. Øvrige opgaver varetages af frivillige eller løst ansatte medarbejdere. Kirken er tilknytte Danske Sømands- og Udlandskirker.

Menigheden ejer ikke egne bygninger, så man lejer såvel kirke som alle andre lokaler.
Kirken holder gudstjenester på dansk én gang om måneden i både Den engelske Kirke i Beaulieu sur Mer og den katolske kirke, St. Georges, i Cannes. Samme sted foregår størstedelen af de kirkelige handlinger (begravelser, vielser og dåb), men kirkebygninger beliggende andetsteds kan efter aftale lånes.

Kirken arrangerer én gang om året - den sidste weekend i november - en julebasar til fordel for sit arbejde. 

Kirken udgiver et kirkeblad ”Kirkenyt” 4 gange om året - et populært blad med både aktuelt og kulturelt nyt ved siden af det kirkelige. Bladet tilsendes gratis til franske adresser på anmodning.

Kirken har endvidere en række sociale aktiviteter og arrangerer foredrag og koncerter, ligesom der hver vinter kører en velbesøgt litteraturkreds.

Kirkens adresse:
Eglise danoise de la Côte d’Azur
154, Avenue de la Colle, villa 8
06800 Cagnes sur Mer