Støt kirken

STØT DANSK KIRKE I SYDFRANKRIG

Dansk Kirke i Sydfrankrig er en aktiv kirke, der ud over gudstjenester og kirkelige handlinger, byder på litteraturkreds, foredrag, koncerter, konfirmationsforberedelse, ”Kirkenyt” og selvfølgelig sørger for besøg hos syge og ældre.

Dansk Kirke i Sydfrankrig er en aktiv kirke
VORES KIRKE ER ET PRIVATFORETAGENDE

Kirken er selvfinansierende og den aktiviteter aktiviteter finansieres på baggrund af indtægterne fra julebasaren, annoncesalg og allervigtigst via økonomiske bidrag fra private – hovedsageligt herboende danskere.


VI HAR BRUG FOR DIT BIDRAG – OG DU KAN TRÆKKE DET FRA I SKAT

Der er en stærk tradition for, at alle yder et bidrag, og kirken har et stort behov for dit bidrag for at kunne eksistere og udvikle sig. 

Vi beder derfor om din hjælp til at sikre, at vores kirke fremover kan danne rammen om et spændende og hyggeligt kirke- og kulturliv med mange aktiviteter for alle aldre. Vi modtager med glæde både store og små pengegaver.

Du kan oven i købet få skattefradrag for din indbetaling til kirken. Er du skattepligtig i Frankrig kan du trække 66% af bidraget fra i skat, hvilket vil sige at et bidrag på 300 Є kun koster 100 Є for giveren. Fradraget trækkes direkte i den franske skat og ikke i indkomsten som i Danmark. 


HVORDAN STØTTER JEG KIRKEN?

Du kan støtte vores kirke ved at sende en check udstedt til Eglise Danoise de la Côte d’Azur til adressen:

Eglise Danoise de la Côte d’Azur
154 Avenue de La Colle, villa 8
06800 Cagnes sur Mer.

Som noget nyt kan du nu give bidrag online med kreditkort - nem og direkte donation på linket:

https://www.payassociation.fr/danskkirkeisydfrankrig/gave 

Du kan også lave en bankoverførsel til vores franske bankkonto: 

CIC Nice, 3 rue de la Liberte, 06000 Nice: 
IBAN: FR76 1009 6180 8500 0950 6730 120
BIC-SWIFT: CMCIFRPP

Husk meddelelse sammen med overførsel!


Der udstedes kvittering som kan bruges ved indgivelse af selvangivelse til det franske skattevæsen. 


Hvis du ønsker et fradrag i den danske skat, skal gaven til Dansk Kirke i Sydfrankrig indbetales til Danske Sømands- og Udlandskirker med tydelig angivelse af cpr. nr. og adresse. Husk at mærk indbetalingen med ”Gave til Sydfrankrig”.

DSUK's kontnr.:
Danske Bank:
Vesterport Afdeling
Vesterbrogade 10
DK-1620 Copenhagen

Reg. nr. 4400
Kontonr. 4525 2100 49
IBAN-nummer : DK 91 3000 4525 2100 49
SWIFT-BIC: DABADKKK

Kvittering til brug for skattemyndighederne i Danmark udstedes derefter af DSUK. 

-----------------------------------

Vidste du…
at et dansk medlem af folkekirken betaler i gennemsnit 1.100 DKK pr. år hele livet i kirkeskat. For de penge har medlemmet kirken til sin rådighed, hvilket vil sige, at kirken er der, når man har brug for den – også selvom der kan gå lang tid imellem. Og man kan altid henvende sig til præsten – også selvom man ikke overrender kirken til daglig. Som dansker i udlandet betaler du ikke automatisk kirkeskat til din udlandskirke, selvom du har samme muligheder for at benytte kirken – netop fordi kirken ikke modtager økonomisk støtte fra Danmark har kirken brug for din støtte for at bestå.

Vidste du…
at hvis du bor i Frankrig men er skattepligtig i Danmark, har du mulighed for at få din kirkeskat overført til Dansk Kirke i Sydfrankrig. Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi kapitel 3 § 18, stk. 4 omhandler denne mulighed for at støtte de danske sømands- og udlandskirker på det sted, hvor du bor i udlandet. Bestemmelsen lyder: "En person fritages for kirkelige afgifter, når det dokumenteres, at den pågældende under ophold i udlandet har forpligtet sig til at yde bidrag af mindst samme størrelse til en derværende menighed under Dansk Kirke i Udlandet eller Dansk Sømandskirke i fremmede Havne. Kirkeministeren kan fastsætte nærmere regler herom." 
Kontakt Dansk Kirke i Sydfrankrig eller DSUK i Købehavn og høre mere. 

Vidste du…
at det mindst koster 160 euro at leje en kirke til hver eneste gudstjeneste der afholdes.

Bidrag til Dansk Kirke i Sydfrankrig

Dansk Kirke i Sydfrankrig